Anfalum

GRUPO NOVOLUX należy do „Hiszpańskiego Stowarzyszenia Producentów Sprzętu Oświetleniowego”, ANFALUM.

Głównym celem „Hiszpańskiego Stowarzyszenia Producentów Sprzętu Oświetleniowego”, ANFALUM, jest reprezentowanie i ochrona interesów stowarzyszonych firm w dziedzinie sektorów przemysłowych, środowiska, rynku i administracji, związanych z branżą oświetleniową.

Jako członek ANFALUM, GRUPO NOVOLUX prowadzi wiele działań związanych z rozwojem i działalnością branży oświetleniowej. Jako przedstawiciel tej branży prowadzi rozmowy z hiszpańską administracją państwową i organami Unii Europejskiej; kieruje i koordynuje wydawanie certyfikatów; pomaga czynnie w szkoleniu swoich członków oraz wspiera promocję zagraniczną, udział w targach międzynarodowych i w spotkaniach z innymi stowarzyszeniami producentów sprzętu oświetleniowego w Hiszpanii

Więcej informacji na stronie www.anfalum.com

Ecolum

GRUPO NOVOLUX jest członkiem „Fundacji na rzecz Oświetlenia Ekologicznego”, ECOLUM.

„Fundacja na rzecz Oświetlenia Ekologicznego”, ECOLUM ma na celu zapobieganie powstawaniu odpadów pochodzących z urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz wspieranie reutylizacji, recyklingu i innych form odzyskiwania tych odpadów, aby ograniczyć ich eliminację i poprawić wpływ na środowisko wszystkich elementów składających się na cykl wykorzystania opraw oświetleniowych, lamp i związanych z nimi urządzeń.

Dlatego GRUPO GESTIÓN INTEGRAL NOVOLUX od roku 2006 jest członkiem tej fundacji, zajmującej się tworzeniem, rozwojem i zarządzaniem systemami zbierania, przetwarzania, reutylizacji, recyklingu i kontroli odpadów.

Więcej informacji na stronie www.ecolum.es

Secartys

GRUPO NOVOLUX członek stowarzyszony “Stowarzyszenia na rzecz internacjonalizacji hiszpańskich firm Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji”, SECARTYS.

SECARTYS, to krajowe stowarzyszenie biznesu, który został założony w 1968 roku. To działa, aby osiągnąć wielki cel: firm usługowych elektroniki hiszpański, informatyka, telekomunikacja, profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie, rozrywki i rozrywki elektronicznej, energia słoneczna, domotyka i rozwiązań automatyki budynkowej i inteligentnych miast.

Klucz klastra jest organizowany w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw. I to w czterech filarach:

o Umiędzynarodowienie
o Szukaj Finansowanie
o Innowacje, badania i rozwój
o szkolenie

GRUPO NOVOLUX aktywnie uczestniczy w tych działaniach jako odniesienie skonsolidowanego sektora mieszkaniowego oświetlenia.

Więcej informacji na stronie www.secartys.org