Ως πρόσθετη υπηρεσία προς τους πελάτες μας, η GRUPO NOVOLUX θέτει στη διάθεσή σας το δικό της Τεχνικό Τμήμα Σχεδίων Φωτισμού, που σας παρέχει συμβουλές τεχνικής φύσεως για τον σχεδιασμό οποιουδήποτε φωτισμού, τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού χώρου.

Για κάθε σχέδιο φωτισμού, οι σχεδιαστές μας εντοπίζουν τα φωτιστικά που προσαρμόζονται καλύτερα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας καθώς και στον χώρο που θέλουν να φωτίσουν, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τους τις τεχνικές συναρτήσεις. Στη συνέχεια, αποστέλλεται στους πελάτες η οπτική παρουσίαση της μελέτης η οποία περιλαμβάνει: πρώτον, εφόσον ο σχεδιαστής το θεωρήσει απαραίτητο, γραφική απεικόνιση που δείχνει την προτεινόμενη λύση από διαφορετικές πλευρές, με φωτορεαλισμό (τρισδιάστατη αναπαράσταση) ή/και βίντεο, και δεύτερον, υπόμνημα στο οποίο αναφέρονται λεπτομερώς όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της μελέτης, καθώς και οι φωτοτεχνικές μετρήσεις που προέκυψαν από αυτήν.

Το Τεχνικό Τμήμα Σχεδίων Φωτισμού προτείνει τις καλύτερες λύσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών μας, σε συνδυασμό με τις φωτοτεχνικές και διακοσμητικές απαιτήσεις κάθε περίπτωσης.

Ευρεία γκάμα προϊόντων

Για να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Σχεδίων Φωτισμού:
Email: proyectos@gruponovolux.com
Απευθείας τηλέφωνο: +34 93.360.09.73