Η ομάδα ανθρώπινου δυναμικού είναι και θα συνεχίσει να είναι το ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Η συμβολή στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Εταιρείας.

Αν θέλεις να εργαστείς μαζί μας, συμμετέχοντας σε ένα κοινό σχέδιο, και να κάνεις επαγγελματική σταδιοδρομία στον χώρο του φωτισμού, στείλε μας Βιογραφικό Σημείωμα στη διεύθυνση:
rrhh@gruponovolux.com

Μην ξεχάσεις να αναφέρεις σε ποιο Τμήμα απευθύνεσαι:

  • Πωλήσεις
  • Μάρκετινγκ και Επικοινωνία
  • Τεχνικό Τμήμα και Σχέδια Φωτισμού
  • Υπάλληλος Γραφείου
  • Διακίνηση Εμπορευμάτων
  • Τμήμα Οικονομικών

Τα στοιχεία σου θα σταλούν στον υπεύθυνο του κάθε τμήματος ο οποίος θα τα μελετήσει και θα τα αξιολογήσει. Δεσμευόμαστε να μην παραχωρήσουμε τα προσωπικά στοιχεία που μας δίνεις σε τρίτους για διαφημιστικούς ή στατιστικούς λόγους, και να τηρήσουμε το επαγγελματικό απόρρητο.